تاریخ: 10:19 :: 2021/10/19
۸۵ درصد از ذرات معلق پایتخت مرتبط با بخش حمل و نقل است

 مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران گفت: مسئولیت بیش از ۸۵ درصد ذرات معلق زیر ۱۰ و ۵.۲ میکرون در تهران هم به تردد خودرو و هم به لاستیک مورد استفاده با بخش حمل و نقل مرتبط است.

 مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران گفت: مسئولیت بیش از ۸۵ درصد ذرات معلق زیر ۱۰ و ۵.۲ میکرون در تهران هم به تردد خودرو و هم به لاستیک مورد استفاده با بخش حمل و نقل مرتبط است.

سعید محمودی با اشاره به اینکه مسئولیت بیش از ۸۵ درصد ذرات معلق زیر ۱۰ و ۵.۲ میکرون در تهران هم به لحاظ تردد خودرو و هم به لحاظ لاستیک مورد استفاده در خودرو با بخش حمل و نقل است اظهار داشت: با توجه به قرار گرفتن در آستانه هوای پاک از ۲۵ دی ماه تا یکم بهمن ماه در زمینه ارتقا استاندارد خودرو و استاندارد سوخت اقدامات و برنامه‌های خوبی توسط سازمان حفاظت محیط زیست اتفاق خواهد افتاد.

محمودی با تاکید بر اینکه باید استانداردها را در سوخت و خودرو افزایش دهیم گفت: این طور نیست که اگر این دو را به یورو ۵ ارتقا دادیم دیگر از لحاظ ذرات ۵.۲ میکرون مشکل کاملاً حل خواهد شد و دیگر مشکلی وجود نخواهد داشت.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به روند رو به رشد آلودگی هوای تهران که رتبه اول جمعیت کشور را دارد بیان داشت: بیشتر از متحرک ها، سواری و کامیون و اتوبوس‌ها هستند که آلودگی هوا را دامن می‌زنند و طی قراری بر بررسی آلوده کنندگی هواپیماها هم تصمیم گیری شد اما در این خصوص چون تناقض در آمار وجود دارد کار صورت نگرفت و باید توجه داشته باشیم که آلودگی ناشی از فرودگاه‌ها می‌تواند تأثیرات زیست محیطی زیادی بر روی محیط پیرامون فرودگاه داشته و بررسی آن و کنترل و کاهش میزان این آلودگی می‌تواند از اهمیت بسیار زیادی برخوردار باشد.

منبع: مهر