تاریخ: 12:15 :: 2018/11/22

آیین نامه اخلاق حرفه ای مجموعه خبری ملی

۱٫ ما اخباری را منتشر می‌کنیم که دارای منبع مشخص باشند.
۲٫ خبرنگاران این مجموعه خبری، سعی در انتشار اخبار صحیح و ارائۀ تفسیرهای منطقی و منصفانه دارند.
۳٫ مخدوش ساختن متن‌ها و سندها و حذف اطلاعات اساسی رویدادها از نظر ما مطرود است.
۴٫ احترام به حریم شخصی و خصوصی افراد، خودداری از توهین و تهمت و افتراء نسبت به اشخاص و حفظ حیثیت آنان در برابر افکار عمومی جامعه از وظایف خبرنگاران ماست.
۵٫ خبرنگاران ما با احترام به استقلال و حاکمیت ملی کشور، نظم و امنیت عمومی و مصالح همگانی از اصول شرافت حرفه‌ای خودتبعیت می‌کنند.
۶٫ خبرنگاران ما همواره براساس وجدان و اخلاق عمل کرده و از پذیرش هرگونه رشوه، فشار و تهدید برای انتشار مطالب یا تغییر محتویات آنها، خودداری کرده و از خط‌مشی عمومی رسانه و اصول شرافت حرفه ای خویش تبعیت می‌کنند.
۷٫ خبرنگاران این مجموعه ضمن دفاع از آزادی خبری و تفسیر و انتقاد سالم در حوزۀ نشر اخبار، موظف به حفظ اسرار حرفه‌ای خود و خودداری از افشای اطلاعات و اخباری که به صورت محرمانه به‌دست می‌آورند (به جز مواردی که با حکم دادگاه مشخص می‌شود) می‌باشند.
۸٫ احترام به اصول دینی و معتقدات مذهبی، آداب و سنن قومی و ملّی، اخلاق حسنه و عفت عمومی، پاسداشت ارزش‌های الهی و انسانی همچون عدالت‌طلبی، آزادی‌خواهی، صلح و امنیت بشری، استقلال و پیشرفت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ملت‌ها و فرهنگ‌ها، مورد احترام و اهتمام خبرنگاران این مجموعه بوده و از گرایش به تبعیض خصومت‌آمیز در این زمینه‌ها خودداری می‌شود.
۹٫ این مجموعه خبری کوشش در راه همزیستی مسالمت‌آمیز ملت‌ها، مقابله با گسترش سلاح‌های کشتار جمعی، جلوگیری از آلودگی محیط‌زیست و مبارزه علیه هجمۀ فرهنگی را رسالت‌ خود می‌داند.
۱۰٫ این مجموعه خبری هیچگونه وابستگی جناحی و جهت گیری سیاسی نداشته و در چهارچوب قوانین جمهوری اسلامی فعالیت مینماید.

مجموعه خبری ملی

ازمردم و برای مردم