حقوق های ثابت!
گروه: اقتصادی
تاریخ: ۱۵:۲۸ :: ۱۳۹۷/۰۷/۲۳
خبری از افزایش حقوق تا سال آینده نیست؟!

در طول ماه هایی که از ابتدای سال 97 تا کنون گذشته است، تحولات قیمتی و نوسانات ناشی از افزایش بهای ارز، طلا و سکه به شدت اقتصاد و بازار کشور را تحت تأثیر قرار داد که متاسفانه در این بین بیشترین ضرر را جامعه کارگران، کارمندان و بازنشستگان و در یک کلام «حقوق بگیران» کشور متحمل شدند.

در طول ماه هایی که از ابتدای سال ۹۷ تا کنون گذشته است، تحولات قیمتی و نوسانات ناشی از افزایش بهای ارز، طلا و سکه به شدت اقتصاد و بازار کشور را تحت تأثیر قرار داد که متاسفانه در این بین بیشترین ضرر را جامعه کارگران، کارمندان و بازنشستگان و در یک کلام «حقوق بگیران» کشور متحمل شدند.
اگر قرار باشد حقوق این قشر را بر مبنای نرخ ارز، طلا و یا سکه محاسبه کنیم، ملاحظه خواهیم کرد که با وجود افزایش اندکی میزان حقوق دریافتی حقوق بگیران در ابتدای سال ۹۷، ارزش حقوق دریافتی از سوی این قشر از جامعه به شدت کاهش یافته و قدرت خریدشان را نیز نسبت به سال گذشته و سال های قبل از آن نیز کاهش داده است.
اگر یه بررسی اجمالی در خصوص ارزش حقوق دریافتی و قدرت خرید قشر حقوق بگیر جامعه اعم از کارگران، کارمندان و بازنشستگان صورت بگیرد، در خواهیم یافت که ارزش دریافتی این افراد و قدرت خرید شان بواسطه افزایش قیمت ها در همه بخش ها در بهترین حالت به یک سوم و در بدترین حالت به یک چهارم حقوق دریافتی نسبت به سال گذشته رسیده است. این یعنی در طول ۷ ماه اخیر حقوق بگیران به شدت با افت توانمندی مالی مواجه شده اند.
بنا بر آمارهای غیر رسمی و رسمی کشورمان، ایران چیزی حدود دو میلیون و ۳۲۸ هزار تا دو میلیون و ۸۰۰ هزار کارمند دارد که شمار آنها در ۱۵ سال گذشته ثابت بوده است. البته در این مدت تفاوت هایی در ترکیب جنسیتی کارمندان به وقوع پیوسته، ولی از حیث کمیت تعداد آن حفظ شده است. به گونه ای که ۴۱ درصد کارمندان دولتی زن هستند که مطابق با آمار می توان گفت، این میزان نسبت به ۱۵ سال گذشته حدود ۱۰ درصد بیشتر شده است.

برچسب ها: