1. نوشته هایی با برچسب دالیچ
سه پیشنهاد خوب برای دالیچ/ رد پیشنهاد ایران برای ادامه کار در تیم ملی!

سرمربی کرواسی پیشنهادهای خوبی از جمله پیشنهاد ایران را برای ادامه کار روی نیمکت بلیزرها رد کرده است.

بازی سفیر
تبلیغ
gardeshgar
your ads
your ads 2
saderat