گروه: * / وبگردی
تاریخ: ۱۱:۵۲ :: ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
توصیه‌های امام هادی (ع) درباره اهمیت صبر و بردباری در روز‌های سخت/ بردبار واقعی کیست؟

امام هادی (ع) می‌فرمایند: این که در هر حال مالک نفس خود باشی و خشم خود را فرو بری در حالی که توان مقابله و درگیری با دیگران را داشته باشی، اما از این کار صرف نظر کنی. یعنی حلیم و بردبار هستی.

در ایامی به سر می‌بریم که بعضی از مردم گرفتار مشکلات اقتصادی هستند و با توجه به گرانی‌های بی حد و حصر و فشار روحی ناشی از آن بر مردم به خصوص قشر متوسط و ضعیف جامعه، صبر آن‌ها کاهش یافته است و به اندک حرفی در روابط عاطفی یا اجتماعی خود با دیگران دچار مشکل و پرخاش می‌شوند. این جا بنای نقد مشکلات اقتصادی و اجتماعی را نداریم، اما خود و شما مخاطب گرامی را به بیان گهرباری از امام هادی (ع) ارجاع می‌دهم که توصیه به حلم و بردباری می‌فرمایند.

آسیب‌های عتاب و پرخاشگری

ایشان در حدیثی گران بها می‌فرمایند: «این که در هر حال مالک نفس خود باشی و خشم خود را فرو بری در حالی که توان مقابله و درگیری با دیگران را داشته باشی، اما از این کار صرف نظر کنی. یعنی حلیم و بردبار هستی.» ایشان در بیان دیگری می‌فرمایند: «عتاب و پرخاشگری مقدمه و کلید غضب است. انسانی که دچار غضب شود از تفکر و تعقل باز می‌ماند و حرکت یا سخن نابه جایی از او صادر می‌شود که کمترین حاصلش پشیمانی است.» بنابراین باید با صبر و بردباری به دور از پرخاشگری با مردم به نیکی سخن گفت و به ملایمت رفتار کرد چراکه این اثر مثبتی در مخاطب می‌گذارد و او را خواه یا ناخواه ترغیب به پاسخی به همان کیفیت می‌کند.

تواضع و فروتنی یعنی…

حضرت امام هادی (ع) در احادیث متعددی به مردم توصیه می‌کنند که باید با دیگران با تواضع و فروتنی رفتار کرد. حضرت (ع) می‌فرمایند: «تواضع و فروتنی یعنی با مردم چنان رفتار کنی که دوست داری با تو رفتار شود.» واضح است که ما طالب بهترین رفتار و برخورد از سوی دیگران هستیم بنابراین خود نیز باید این نکته را رعایت کنیم.

حواس مان به تهیدست‌ها باشد

باید توجه داشت که مشکلات و سختی‌ها در طول تاریخ برای اقوام و ملل مختلف بوده است و تنها کسانی از شر آن خلاصی یافتند که ضمن صبوری بر آن سختی‌ها و تحمل دشواری ها، هرگز امید خود به خدا و آینده‌ای روشن را از دست نداده اند؛ بنابراین همگی باید با توکل به خدا و به امید او قدم برداریم که نتیجه آن بنا بر وعده خدا در قرآن، فتح و ظفر است. در این بین اگر فردی هم به مدد و کمک ما امید داشت، مباد که ناامیدش کنیم چنان که امام هادی (ع) می‌فرمایند: «فردی که به تو امید بسته است نا امیدش مگردان و گرنه مورد غضب خداوند قرار خواهی گرفت.» چه نیک است در این ایام دستِ زیردست و تهیدست را در حد توان مان بگیریم و امید آنان به خویش را ناامید نکنیم. برکت و رحمت این کار قطعا در امور جاری دنیا و آخرت ما تاثیر مثبت دارد و راهگشا و کارگشای مشکلات و سختی‌ها خواهد بود.