تاریخ: ۱۰:۳۲ :: ۱۳۹۷/۱۲/۱۲
انتخابات مجلس «استانی» شد

نمایندگان ، حوزه‌های اصلی و فرعی در انتخابات مجلس را مشخص کردند.

ررسی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در دستورکار امروز (یکشنبه ۱۲ اسفند) وکلای ملت در صحن علنی پارلمان قرار داشت.

نمایندگان در جریان بررسی طرح مذکور با ماده ۳ این طرح با ۱۳۸ رأی موافق، ۷۵ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده ۳ این طرح؛ یک ماده به شرح ذیل به عنوان ماده ۷ مکرر(۱) به قانون الحاق می شود:

ماده ۷ مکرر ۱- حوزه انتخابیه در انتخابات مجلس، محدوده جغرافیایی هر استان است. هریک از استانها به عنوان حوزه انتخابیه اصلی و حوزه های انتخابیه موجود واقع در آن استان موضوع قانون تعیین محدوده حوزه های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی مصوب ۳۰ فروردین ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، حوزه انتخابیه فرعی محسوب می‌شوند و مناطق تابع حوزه انتخابیه موجود به عنوان حوزه انتخابیه تابعه فرعی شناخته می شوند.

تبصره ۱- تعداد نمایندگان هر حوزه انتخابیه اصلی (استان) معادل تعداد نمایندگان حوزه های انتخابیه موجود در استان است که مطابق قانون تعیین محدوده حوزه های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی تعیین گردیده است.

تبصره ۲- در صورتی که محدوده جغرافیایی حوزه های انتخابیه فرعی در دو استان همجوار واقع گردد، شهرستان با شهرستان هایی که در یک استان واقع شده و جمعیت بیشتری دارند، به عنوان حوزه انتخابیه فرعی جدید محسوب می‌شوند و نماینده به استانی که حوزه اخیر در آن قرار دارد، تعلق خواهد داشت، شهرستان یا شهرستان هایی که در استان دیگر واقع هستند، به نزدیکترین حوزه انتخابیه فرعی به تشخیص وزارت کشور، الحاق می شوند.

تبصره ۳- حوزه انتخابیه اقلیت های دینی از حکم این ماده مستثنی می‌باشد.