برخورد پلیس با خودرو‌های دولتی متخلف

پلیس از برخورد با تخلفات خودروهای دولتی خبر داد.

رییس اجراییات پلیس راهور فاتب بیان کرد: تخلفات خودروهای دولتی به عنوان بخشی از ناوگان حمل و نقل در شهر تهران، گاها میتواند در روند ترافیک شهر تهران تاثیرات متفاوتی داشته باشد. این بخش از سیستم حمل و نقل در شهر تهران به جهت تمرکز فوق‌العاده مراکز دولتی در پایتخت از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار می باشد. لذا ارائه گزارش از نحوه رانندگی رانندگان در اختیار مراجع دولتی می‌تواند در کاهش جرائم رانندگان خودروهای پلاک دولتی موثر باشد.

وی افزود: از این رو اداره اجرائیات پلیس راهور فاتب در راستای اجرای مفاد ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات و همچنین اجرای وظایف تخصصی خود، رصد و گزارشگیری تخلفات مربوط به خودروهای دولتی را در دستور کار قرار داده است. برنامه‌ریزی در این بخش به دو صورت انجام خواهد گرفت.

در بخش اول کلیه قبوض صادره توسط افسران اخطاریه نویس بررسی و قبوض مربوط به تخلفات خودروهای دولتی احصا خواهد گردید. بخش دوم برعهده کاربران حاضر در سایت اداره اجرائیات می‌باشد. این کاربران با رصد و جداسازی عکس‌های دریافتی از دوربین‌های سطح شهر، شماره پلاک و مشخصات سازمان دولتی، شامل ادرس مربوطه را مشخص می‌کند.

سرگرد نصیر ملا با بیان اینکه در نهایت اطلاعات جمع آوری شده به صورت مکتوب به پیوست لیست تخلفات، جهت اطلاع و تذکر به رانندگان در اختیار، به سازمان دولتی مربوطه ارسال می‌گردد، افزود : هدف از اجرای این طرح کاهش تخلفات و در نهایت پیشگیری از بروز تصادفات ناوگان پلاک دولتی است.