تاریخ: 10:32 :: 2021/12/01
هوای امروز تهران، نامناسب برای همه

بر اساس اعلام مرکز کنترل کیفیت هوا، وضعیت امروز هوای تهران در شرایط ناسالمی برای همه‌ی گروههای جامعه است.

 براساس اعلام مرکز کنترل کیفیت هوا، میانگین ۲۴ ساعت گذشته، کیفیت هوای تهران تا ساعت ۸ صبح، با شاخص ۱۵۸ و میانگین شاخص کیفیت هوا در ١٢ ساعت گذشته با شاخص لحظه‌ای ۱۵۲ در شرایط ناسالم برای همه ی گروه ها قرار دارد.

ذرات معلق و وارونگی به دلیل سرمای هوا علت آلودگی هوای تهران است.

ایستگاه علم و صنعت در منطقه ۴ با شاخص ۱۸۴ و ایستگاه شکوفه در منطقه ۱۴ با شاخص ۱۸۰ در آلوده‌ترین مناطق پایتخت هستند.

وضعیت هوای تهران در ۱۰ آذر ماه ناسالم برای همه گروه‌های جامعه