تاریخ: 13:54 :: 2021/11/28
سی روز کارفقط برای یازده روز زندگی کارگران/(فیلم)

آمارها نشانگر آن است که بیشتر کارگران از سوءتغذیه و پرکاریِ بدون استراحت برای تامین هزینه‌های زندگی رنج می برند.

آمارها نشانگر آن است که بیشتر کارگران از سوءتغذیه و پرکاریِ بدون استراحت برای تامین هزینه‌های زندگی رنج می برند.

اگر کارگر توسط کارفرما بیمه باشد، ماهانه فقط سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان دریافت می‌کند که باید با آن همه مخارج زندگی را بدهد، محاسبات اما نشان می‌دهد که این رقم حتی برای خورد و خوراک ۱۱ روز از زندگی نیز کافی نیست.

اگر یک خانواده چهار نفره در روز برای نهار فقط برنج ساده بخورند و نوع برنج را هم از میان ارزان ترین آن برای مثال برنج هندی انتخاب کنند، باید در ماه سی روزه، ۱۵ کیلو برنج بخرند که با فرض قیمت اعلامی ستاد تنظیم بازار مبنی بر قیمت ۱۸ هزارتومانی، برای یک ماه هزینه‌ای معادل ۴۰۵ هزار تومان نیاز است.

حالا اگر فرض کنیم که هر کدام از اعضای این خانواده برای شام هر شب فقط دو عدد تخم مرغ بخورد. قیمت تخم‌مرغ را هم همان قیمتی در نظر بگیریم که در هفته‌های گذشته توسط ستاد تنظیم بازار اعلام شد، یعنی هر شانه ۳۰ عددی، ۴۳ هزار تومان که برای هر دانه تخم مرغ رقمی حدود ۱۴۰۰ تومان می‌شود. این خانواده برای هر شب هشت عدد تخم مرغ با قیمت هزار و چهارصد تومان مصرف می‌کند که برای سی روز رقمی معادل ۳۳۶ هزار تومان خرج برمی‌دارد.

این محاسبات نشان می‌دهد فقط برنج و تخم مرغ ساده حدود یک چهارم درآمد یک کارگر را می‌بلعد اما آیا واقعا می‌شود فقط تخم مرغ و برنج خورد؟ به این محاسبات هزینه‌های مسکن و درمان و … را هم اضافه کنید.

این محاسبات نشان می‌دهد بیشتر کارگران دچار سوءتغذیه و پرکاریِ بدون استراحت برای تامین هزینه‌های زندگی هستند.

منبع: عصر ایران