تاریخ: 11:52 :: 2021/08/31
عکس/ اقدام زیبای ساره جوانمردی روی سکوی پارالمپیک

در مراسم اهدای مدال، ساره جوانمردی پاراتیرانداز طلایی ایران با خم کردن زانوها سعی در هم‌ردیف شدن با رقبای ویلچرنشین خود داشت.

در مراسم اهدای مدال، ساره جوانمردی پاراتیرانداز طلایی ایران با خم کردن زانوها سعی در هم‌ردیف شدن با رقبای ویلچرنشین خود داشت.