تاریخ: 17:22 :: 2021/08/29
کم‌توجهی عجیب‌وغریبی به انیمیشن داریم/ «دیرین دیرین» تلاش کرد مسائل مهم را به مردم یادآوری کند

کارگردان «دیرین دیرین» گفت: ما متأسفانه کم‌توجهی عجیب‌وغریبی به انیمیشن داریم که به جامعه منتقدین، مطبوعات و در واقع نویسنده‌ها نیز رسیده. آن ها شاید متوجه نباشند که انیمیشن چه گنجی است! کسی ذهنشان را آشنا نکرده، ولی از آن‌هایی که اهل‌قلم، فرهنگ و نقد هستند، انتظار می‌رود که ارزش انیمیشن را بدانند.

کارگردان «دیرین دیرین» گفت: ما متأسفانه کم‌توجهی عجیب‌وغریبی به انیمیشن داریم که به جامعه منتقدین، مطبوعات و در واقع نویسنده‌ها نیز رسیده. آن ها شاید متوجه نباشند که انیمیشن چه گنجی است! کسی ذهنشان را آشنا نکرده، ولی از آن‌هایی که اهل‌قلم، فرهنگ و نقد هستند، انتظار می‌رود که ارزش انیمیشن را بدانند.

دیرین‌دیرین را دیگر امروز همه‌مان می‌شناسیم؛ حتی اگر جزو کسانی نباشید که به طور مستمر این مجموعه انیمیشن را دنبال می‌کنند، قطعاً گه‌گداری در شبکه‌های اجتماعی گذرتان به برخی از قسمت‌هایش خورده و حتی با خواندن واژه دیرین‌دیرین، آن لحن آشنا و خاص مقدمه‌اش ناخودآگاه در ذهنتان تداعی می‌شود.