تاریخ: 10:06 :: 2023/10/25
آیا انتخابات اخیر “هیئت رئیسه مرکز وکلای دادگستری مرکز” غیرقانونی است؟

یک عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به برخی ایرادات قانونی، انتخابات اخیر هیئت رئیسه کانون وکلای مرکز را غیرقانونی دانست.

انتخابات هیئت رئیسه برای سال دوم و نهایی دوره سی‌ودوم کانون وکلای دادگستری مرکز ۲۵ مهر برگزار شد که در آن “حسین طالع” توانست با آرای برابر با حسن صفادوست، رئیس قبلی ـ و تنها به‌دلیل اخذ آرای بیشتر در انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای مرکز که شهریور ۱۴۰۱ برگزار شده بود ـ به‌عنوان رئیس جدید این کانون انتخاب شود،
دراین‌باره گفت‌وگویی با علی صدری‌خانلو؛ عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز انجام دادیم که وی مدعی وجود برخی شائبه‌ها مبنی بر غیرقانونی  بودن انتخابات اخیر هیئت رئیسه جدید کانون شده است.

صدری‌خانلو؛ عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز دراین‌باره  گفت: مطابق ماده ۵ لایحه استقلال مصوب ۱۳۳۳ و ماده ۲۹ آیین‌نامه لایحه استقلال مصوب ۱۴۰۰ هیئت رئیسه برای یک سال انتخاب می‌شود و برابر صورت‌جلسه مورخ اول آبان ۱۴۰۱ هیئت مدیره دوره سی‌ودوم، هیئت رئیسه برای یک سال انتخاب شد.

وی افزود: بنابراین هیئت رئیسه منتخب جلسه یکم آبان ۱۴۰۱ تا زمان یکم آبان امسال وظیفه اداره جلسه هیئت مدیره را داشته است و اداره جلسه ۳۰ مهر ۱۴۰۲ توسط اعضایی غیر از هیئت رئیسه قانونی، امری غیرقانونی بوده است.

صدری‌خانلو با طرح ادعای غیرقانونی بودن انتخابات ۲۵ مهر گفت: در جلسه ۲۵ مهر ماه، هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز بدون رعایت مواد ۲۹ و ۳۰ و ۳۵ آیین‌نامه ۱۴۰۰، مبادرت به انتخاب هیئت رئیسه ناقص شد؛ چرا که طبق ماده ۲۹ آیین‌نامه ۱۴۰۰ برای انتخاب هیئت رئیسه، حداقل دو شرط اساسی «ترتیب» و«متوالی» بودن انتخابات تأکید شده است.

وی اذعان داشت: هر دو شرط ترتیب و متوالی بودن در انتخاب هیئت رئیسه ۲۵ مهرماه رعایت نشده است؛ به‌نحوی که بدون انتخاب بازرسان، وارد انتخاب یک منشی شدند، به همین دلیل هم شرط «ترتیب» و هم شرط «توالی» در انتخاب هیئت رئیسه رعایت نشده است.

این عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: طبق ماده ۵ لایحه استقلال، اعضای هیئت رئیسه عبارتند از رئیس، دو نایب‌رئیس، دو بازرس و دو منشی و صرف انتخاب یک بازرس به‌مفهوم انتخاب کامل جایگاه قانونی سمت بازرسی کانون وکلای دادگستری مرکز نیست؛ در نتیجه وفق صراحت ماده ۵ لایحه استقلال و ماده ۲۹ آیین‌نامه ۱۴۰۰، هیئت رئیسه با جایگاه قانونی در جلسه مورخ ۲۵ مهر ماه به ترتیب و متوالی انتخاب نشده است و اعتبار قانونی ندارد.

صدری‌خانلو مدعی شد: همچنین برگزاری انتخابات هیئت رئیسه برای سال دوم در جلسه ۲۵ مهر ماه قبل از انقضای مدت هیئت رئیسه یک‌ساله اول توسط رئیس سنّی هم غیرقانونی بود؛ چرا که وقتی جلسه‌ای رئیس دارد مگر ممکن است برایش رئیس سنّی انتخاب کرد.

وی اضافه کرد: شایسته ذکر است در ماده ۲۸ آیین‌نامه، پیش‌بینی برگزاری جلسه توسط مسن‌ترین عضو هیئت مدیره، به‌علت عدم وجود رئیس برای نخستین جلسه هیئت مدیره است؛ مضافاً اینکه قبل از انقضای مدت مسئولیت یک‌ساله هیئت رئیسه، نمی‌توان هیئت رئیسه جدید انتخاب کرد؛ در غیر این صورت، هیئت مدیره، دو هیئت رئیسه خواهد داشت که منطقی و قانونی نخواهد بود.

این عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: منطقی است در سالروز انقضای مدت یک‌ساله، برای سال دوم هیئت رئیسه انتخاب شود (همانند انتخاب هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی طبق ماده ۱۲ قانون آیین‌نامه اداره مجلس) لذا تشکیل جلسه هیئت رئیسه مورخ ۲۵ مهر غیرقانونی و بی‌اعتبار است.

صدری‌خانلو ادامه داد: در فراز آخر ماده ۳۵ آیین‌نامه ۱۴۰۰، رعایت شرایط انتخابات میان‌دوره‌ای هیئت رئیسه، فقط به نصاب مندرج در ماده ۳۰ معطوف شده است؛ حال آنکه در جلسه مورخ ۲۵ مهر ماه با استناد به تبصره ماده ۳۰ آیین‌نامه مذکور، به‌صورت غیرقانونی رئیس کانون انتخاب شد.

عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: حکم استثنایی تبصره ماده ۳۰ مربوط به نحوه انتخاب هیئت رئیسه یک‌ساله اول بوده و مربوط به انتخابات هیئت رئیسه سال دوم نیست و حکم استثنایی قابلیت توسعه ندارد و در صورت تساوی آرا، حکم عام مندرج در ماده ۳۴ آیین‌نامه ساری و جاری خواهد شد.

دیدگاه ها بسته شده اند.