گروه: . / ورزشی / رزمی
تاریخ: 13:34 :: 2021/07/25
جانبداری تاسف بار فدراسیون بین المللی جودو، از رژیم صهیونیست

فدراسیون بین المللی جودو، ورزشکار الجزایری را که در حمایت از ملت فلسطین حاضر به رویارویی با حریف اسرائیلی خود در بازیهای المپیک توکیو نشد، محروم کرد.

فدراسیون بین المللی جودو، ورزشکار الجزایری را که در حمایت از ملت فلسطین حاضر به رویارویی با حریف اسرائیلی خود در بازیهای المپیک توکیو نشد، محروم کرد.

به گزارش  خبرگزاری فلسطین الیوم، فدراسیون بین المللی جودو تصمیم گرفت “فتحی نورین” جودوکار الجزایری و مربی وی، عمار بن خلیف را به سبب خودداری از مسابقه با ورزشکار صهیونیست در بازیهای المپیک توکیو مجازات کند.

قرار بود نورین با محمد عبدالرسول ورزشکار سودانی در اولین مسابقه خود در بازیهای المپیک بازی کند با احتمال اینکه در دور بعدی با توهار بوتبول ورزشکار صهیونیست در وزن ۷۳ کیلوگرم روبرو شود.پ

فدراسیون بین المللی جودو در سایت رسمی خود اعلام کرد که این مجازات اولیه ورزشکار الجزایری پیش از نشست کمیته انضباطی این فدراسیون در پایان بازیهای المپیک برای صدور مجازات نهایی و رسمی است.

فدراسیون بین المللی جودو خودداری ورزشکار الجزایری از رویارویی با ورزشکار صهیونیست را به زعم خود تبعیض نژادی خوانده و مجازات وی را به زعم خود تقویت همبستگی به عنوان یک ارزش اساسی خوانده است.

این دومین بار است که ورزشکار الجزایری دست به چنین اقدامی می زند، وی در بازیهای قهرمانی جودو در سال ۲۰۱۹ در توکیو نیز از رویارویی با بازیکن صهیونیست خودداری کرده بود.

رزشکار الجزایری علت اقدام خود برای رویارو نشدن با ورزشکار صهیونیست را حمایت از ملت مظلوم فلسطین اعلام کرد.

فدارسیون بین المللی در شرایطی این تصمیم را اتخاذ کرده که رژیم صهیونیستی در هفت دهه اخیر ملت فلسطین را آماج بدترین انواع جنایات قرار داده که شامل قتل عام، آوارگی، تخریب منازل ، نسل کشی ، تبعیض نژادی و دهها مورد نقض حقوق بشری دیگر است، این در حالی است که ورزشکاران حق طلب جهان تنها راهی را که پیش روی خود برای فریاد زدن این جنایات می بینند  عدم تقابل با صهیونیست های جنایتکار است که دستشان تا مفرق به خون فلسطینیان آلوده است.