گروه: / / سیاسی / دولت
تاریخ: 15:33 :: 2021/11/10
رئیسی: بعد از کرونا اکنون مهم‌ترین وظیفه دولت مهار تورم و قیمت‌هاست / مکلف به اجرای عدالت در نظام پرداخت حقوق هستیم

رئیس جمهور گفت: پرداخت حقوق به افراد از محل خزانه نباید محرمانه تلقی شود و برابر مقررات قانونی پرداخت‌ها در سامانه مربوطه ثبت شود.

رئیس جمهور گفت: پرداخت حقوق به افراد از محل خزانه نباید محرمانه تلقی شود و برابر مقررات قانونی پرداخت‌ها در سامانه مربوطه ثبت شود.