گروه: .
تاریخ: ۱۷:۱۱ :: ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
قطعنامه آژانس غیردوستانه و غیرسازنده است

رئیس دفتر رئیس جمهور درباره قطعنامه ضدایرانی آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: این قطعنامه از نظر ما موضع غیرسازنده و غیر دوستانه تلقی می‌شود و روی مذاکرات ما در برجام و هم بر نگاه ما به آژانس اثر منفی می‌گذارد.

رئیس دفتر رئیس جمهور درباره قطعنامه ضدایرانی آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: این قطعنامه از نظر ما موضع غیرسازنده و غیر دوستانه تلقی می‌شود و روی مذاکرات ما در برجام و هم بر نگاه ما به آژانس اثر منفی می‌گذارد.

محمود واعظی رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره قطعنامه ضدایرانی اعضای آژانس بین المللی انرژی اتمی و واکنش ایران به این قطعنامه ضدایرانی تصریح کرد: این قطعنامه‌ای که در این چند روز گذشته اصلاحات زیادی روی آن انجام شده است و بندهای آن برداشته شده و نرم شده است، از نظر ما موضع غیرسازنده و غیر دوستانه تلقی می‌شود و روی مذاکرات ما در برجام و هم بر نگاه ما به آژانس اثر منفی می‌گذارد.

رئیس دفتر رئیس جمهور درباره مذاکرات تلفنی روحانی و  رئیس جمهور فرانسه گفت: در این گفتگو موضوعات مختلفی از جمله برجام مورد بحث قرار گرفت. نکته ای که مطرح بود، این بود که موضع روشن ما برداشت تحریم ها است هم کشورهای اروپایی و هم آمریکا باید اقدام روشن عملیاتی بردارند. مقداری اختلاف نظر وجود داشت و قرار شد ما و آنها روی ایده‌های مطرح شده بیشتر کار کنیم.