گروه: . / سیاسی / مجلس
تاریخ: ۱۶:۵۰ :: ۱۳۹۹/۰۴/۰۷
اصرار مجلس بر تکمیل شبکه ملی اطلاعات/ طرحی برای فیلترینگ نداریم

محمدحسین فرهنگی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اخبار منتشرشده در فضای مجازی درباره طرح مجلس برای فیلترینگ فضای مجازی، گفت: دو هفته گذشته که وزیر ارتباطات در مجلس حضور یافت و گزارشی از عملکرد وزارتخانه متبوع خود به نمایندگان ارائه کرد محور بحث‌های وی شبکه ملی اطلاعات و لزوم قطع وابستگی به خارج و گسترش شبکه ملی اطلاعات داخلی بود.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با بیان “مجلس قطعاً در شرایط فعلی طرحی برای فیلترینگ فضای مجازی ندارد”، گفت: اصرار مجلس بر توسعه زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات است.

محمدحسین فرهنگی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اخبار منتشرشده در فضای مجازی درباره طرح مجلس برای فیلترینگ فضای مجازی، گفت: دو هفته گذشته که وزیر ارتباطات در مجلس حضور یافت و گزارشی از عملکرد وزارتخانه متبوع خود به نمایندگان ارائه کرد محور بحث‌های وی شبکه ملی اطلاعات و لزوم قطع وابستگی به خارج و گسترش شبکه ملی اطلاعات داخلی بود.

وی با بیان اینکه برخی از توضیحات وزیر ارتباطات مورد قبول نمایندگان قرار گرفت و برخی از نمایندگان نیز انتقاداتی داشتند، ادامه داد: در آن جلسه به موضوع فیلترینگ به‌صورت گذرا اشاره شد و پس از آن جلسه یکی از نمایندگان مجلس اظهار نظری داشته که این برداشت ایجاد شده که مجلس به‌طور کلی به‌دنبال بحث فیلترینگ است که این‌گونه نیست و آن نماینده اظهار نظر شخصی کرده است.

نماینده تبریز در مجلس با تأکید بر اینکه نه‌تنها در آن جلسه بلکه در هیچ جلسه‌ای درباره فیلترینگ فضای مجازی به‌ویژه اینستاگرام بحثی انجام نشده است، عنوان کرد: به‌فرض اینکه اگر قرار است اقدامی در زمینه فیلترینگ انجام شود باید همه جوانب موضوع در نظر گرفته شود.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با ابراز اینکه مجلس قطعاً در شرایط فعلی طرحی برای فیلترینگ فضای مجازی ندارد، تصریح کرد: اصرار مجلس بر توسعه زیرساخت‌های  شبکه ملی اطلاعات است و نمایندگان انتقاداتی که در این زمینه دارند به‌روی این موضوع است که کارها برای تکمیل این شبکه به‌کندی پیش می‌رود.