1. نوشته هایی با برچسب دیدار رئیس جمهور
دخالت سایر کشورها در امور داخلی کشورهای همسایه قابل قبول نیست
روحانی در دیدار سفیر قطر:

رئیس‌جمهور گفت: دخالت سایر کشورها در امور داخلی کشورهای همسایه قابل قبول نیست.

بازی سفیر
تبلیغ
gardeshgar
your ads
your ads 2
saderat