1. نوشته هایی با برچسب بیمه تامین اجتماعی
صدور دفترچه بیمه تامین اجتماعی؛ معطل کمبود کاغذ کاربن‌دار

ر حالیکه کمبود کاغذهای مخصوص برای دفترچه بیمه تامین اجتماعی، شهروندان در شیراز و برخی شهرستان‌های استان فارس را با مشکل و کارکنان دفاتر کارگزاری را با افزایش شدید حجم مراجعات مواجه کرده است، مسئولان اعلام کرده‌اند که تا یکماه آینده این مشکل با تمهیداتی مرتفع می‌شود.

بازی سفیر
تبلیغ
gardeshgar
your ads
your ads 2
saderat