1. نوشته هایی با برچسب Vergeltungswaffe 3
اسلحه سری هیتلر برای حمله به لندن!

توپ V3 از نواخت آتش بالایی برخوردار بود. این محصول می توانست به طور میانگین در هر ۱۲ ثانیه،یک گلوله را شلیک کند. همین مسئله منتج به جلب نظر شخص هیتلر برای تامین بودجه پروژه مورد نظر شد.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
yektanet