گروه: : / وبگردی
تاریخ: ۱۰:۵۰ :: ۱۳۹۸/۰۴/۱۷
کارت دعوت ختنه‌سوران احمد شاه قاجار

این کارت دعوت ختنه سوران احمد شاه قاجار متعلق به ۱۲۱ سال پیش که توسط مادرش (ملکه ایران _ همسر محمدعلی شاه) برای مهمانان فرستاده شده بود.