تاریخ: ۱۱:۱۲ :: ۱۳۹۸/۰۲/۱۴
یک طرح ملی جدید برای اشتغالزایی رونمایی شد

طرح ملی "جلسه اجرای طرح اشتغال مبتنی بر الگوی نوین توسعه‌ مشاغل خانگی در ۲۳ استان برای ۶۰۰۰ نفر از زنان سرپرست خانوار" رونمایی شد.

طرح ملی “جلسه اجرای طرح اشتغال مبتنی بر الگوی نوین توسعه‌ مشاغل خانگی در۲۳استان برای ۶۰۰۰ نفر از زنان سرپرست خانوار” رونمایی شد.

در قالب این طرح اشتغالزایی برای ۶۰۰۰ زن سرپرست خانوار در ٢٣ استان کشور هدفگذاری شده است.

در مرحله اول، شناسایی مزیت‌های جغرافیایی و شناسایی زمینه همکاری فعالان بخش خصوصی و غیردولتی، در مرحله دوم توانمندسازی، استعدادسنجی، مشاوره هدایت و آموزش متقاضیان و در مرحله سوم مشارکت کارافرینان، خیرین و افراد پشتیبان در این طرح پیش بینی شده است.

اتصال مشاغل خانگی به بنگاه‌های بزرگ‌تر، تقویت، ارتقایی کمی و کیفی و استانداردسازی محصولات و سپس کمک به فروش و اتصال به بازار محصولات متقاضیان در قالب این طرح دستور کار قرار دارد.