تاریخ: ۹:۲۸ :: ۱۳۹۸/۰۲/۱۱
بنزین منشا تورم است؟

یک اقتصاددان گفت: منشأ ماندگاری تورم در ایران قیمت بنزین نیست بلکه منشأ پولی دارد.

تیمور رحمانی اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران گفت: به‌نظر می‌رسد نوعی اجماع وجود دارد که یارانه‌ها باید حذف شود، اما اقدامی نمی‌شود. بسیاری از اقتصاددانان هم تصور می‌کنند اگر یارانه برداشته شود تورم ایجاد می‌کند که این موضوع صحیح نیست.

وی ادامه داد: در کشورمان بین نظام قیمت‌گذاری و نظام رفاهی، خلط ایجاد کردیم یعنی برای ایجاد رفاه و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر سعی می‌کنیم با دستکاری در نظام قیمت‌گذاری، این حمایت را انجام دهیم در صورتی که همه جهان پذیرفته‌اند که این روش صحیح نیست و به‌روش‌های دیگر از اقشار کم‌درآمد حمایت می‌کنند.

رحمانی افزود: بسیاری از ما‌ها و افراد معمولی جامعه هم متوجه نیستند که وقتی دستکاری مصنوعی در قیمت انجام می‌شود در جایی دیگر تاوان آن را پرداخت می‌کنند.

وی ابراز کرد: معنی عمومی یارانه‌ها از جمله یارانه بنزین این است که نوعی ناترازی و کسری در اقتصاد ایجاد می‌کند و این کسری در جای دیگر خود را نشان می‌دهد. در طول ۵۰ سال رشد‌های بالای نقدینگی را داریم و این نقدینگی به تورم منتقل می‌شود.

این اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران گفت: تا زمانی که تورم، وجود و تداوم داشته باشد امکان ندارد بتوانید یارانه بنزین را حذف کنید، زیرا فشار وارد می‌شود.

رحمانی اظهار کرد: بر اساس محاسبات انجام‌شده مراکز تحقیقاتی، میزان افزایش تورم بر اثر افزایش قیمت بنزین، عدد قابل‌توجهی نیست، اما در شرایط کنونی انتظارات تورمی، موضوع مهمی است که ممکن است این عدد را تغییر دهد.

وی اضافه کرد: منشأ ماندگاری تورم در ایران، قیمت بنزین نیست بلکه منشأ پولی دارد.