تاریخ: ۹:۲۴ :: ۱۳۹۷/۱۲/۱۵
وظيفه نمازگزاري كه در اصل وجود يا تعداد نمازهاي قضا شك دارد

وظيفه نمازگزاري كه در اصل وجود يا تعداد نمازهاي قضا شك دارد

الف- در اصل وجود نماز قضا شك دارد:

همه مراجع: چيزي بر او نيست.

ب- در تعداد نمازهاي قضا شك دارد:

همه مراجع: چنانچه مقدار كمتر را بخواند و به قدر متيقن از نمازهاي فوت شده اكتفا كند، كافي است؛ ولي بهتر اين است كه به قدري نماز بخواند كه يقين كند تمام آنها را خوانده است.

 

پي نوشت:

عروة الوثقي، نماز قضا، م ۲۶٫ منهاج الصالحين، م۷۲۸٫ جامع احكام، رضوي، م۳۰۸٫