تاریخ: ۹:۱۹ :: ۱۳۹۷/۱۲/۱۳
سربازان متاهل کمک هزینه مسکن دریافت می‌کنند

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: مطابق با مصوبه این کمیسیون، ستاد کل نیروهای مسلح مکلف است کمک هزینه مسکن در اختیار سربازان متاهل قرار دهد.

سید فاطمه ذوالقدر عضو هیئت رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس در گفتگو با خبرنگار درباره جلسه امروز کمیسیون فرهنگی مجلس، گفت: ادامه بررسی طرح جمعیت و تعالی خانواده در جلسه امروز این کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و چند ماده از این طرح به تصویب رسید.

وی با اشاره به مصوبه‌های امروز کمیسیون فرهنگی درباره طرح جمعیت و تعالی خانواده، افزود: بر اساس یکی از مصوبه‌های مهم این کمیسیون، ستاد کل نیروهای مسلح مکلف است کمک هزینه مسکن متاهلی را در اختیار سربازان متأهل در حین خدمت وظیفه آنها قرار دهد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: همچنین طبق یکی دیگر از مصوبات این کمیسیون بانک‌ها موظف شدند در اسرع وقت تسهیلات ازدواج و خرید مسکن را در اختیار متاهلان قرار دهند.