تاریخ: ۹:۱۶ :: ۱۳۹۷/۱۲/۱۳
درآمد بالای ایران از محل تردد هواپیماهای خارجی

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت:پس از درگیری های اخیر هند و پاکستان، بسیاری از ایرلاین ها درخواست خود را به سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی برای تردد از آسمان ایران ارائه کردند.

سیداحسن علوی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به افزایش بار ترافیکی پروازهای هوایی در آسمان ایران، گفت: در چند روز اخیر شاهد افزایش عبور هواپیماهای خارجی از آسمان ایران هستیم که دلیل عمده آن، تنش و درگیری میان هند و پاکستان و بسته شدن فضای آسمان دو کشور است.

درخواست ایرلاین های بین المللی برای عبور از آسمان ایران به دلیل تنش هند و پاکستان

نماینده مردم سنندج و دیواندره در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پس از درگیری های اخیر هند و پاکستان و انهدام جنگنده هندی توسط ارتش پاکستان، بسیاری از ایرلاین ها و شرکت های هواپیمایی بین المللی و منطقه ای، درخواست خود را به سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی برای تردد از آسمان ایران ارائه کردند و در شرایط کنونی بخش قابل توجهی از پروازها از مسیر آسمان کشورمان عبور می کنند.

آسمان امن ایران؛ مأمن ایرلاین های خارجی

وی تصریح کرد: تحولات منطقه ای در چند سال اخیر نشان داده که آسمان ایران، منطقه ای امن برای عبور هواپیماهای خارجی است، به طوری که اخیرا با تحولات منطقه ای و تنش میان قطر و کشورهای عربی، آسمان این کشورها برای تردد هواپیماها از مبدأ یا مقصد قطر محدود شد، حال آسمان ایران تنها منطقه ای بود که اجازه عبور هواپیماهای قطری را صادر کرد.

در هفته اخیر نیز با افزایش تنش میان پاکستان و هند بار دیگر جمهوری اسلامی، فضا را برای تردد هواپیماهای خارجی باز کرد و در شرایط کنونی ترافیک آسمان کشورمان به واسطه عبور هواپیماهایی از مقصد و مبدأ هند و پاکستان افزایش یافته است

علوی ادامه داد: در هفته اخیر نیز با افزایش تنش میان پاکستان و هند بار دیگر جمهوری اسلامی، فضا را برای تردد هواپیماهای خارجی باز کرد و در شرایط کنونی ترافیک آسمان کشورمان به واسطه عبور هواپیماهایی از مقصد و مبدأ هند و پاکستان افزایش یافته است.

امنیت و اقتدار؛ علت حضور گسترده هواپیماهای خارجی در آسمان ایران

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: افزایش حضور هواپیماهای خارجی در آسمان ایران، علاوه بر نمایش امنیت و اقتدار جمهوری اسلامی، می تواند به منابع بزرگی جهت کسب درآمد برای کشورمان تبدیل شود. از این رو سازمان هواپیمایی باید به سرعت از فرصت ایجاد شده برای انعقاد قرارداد با کشورها و ایرلاین ها و کسب درآمد از محل تردد هواپیماهای خارجی از آسمان ایران اقدام کند.

درآمد بالای جمهوری اسلامی از محل تردد هواپیماهای خارجی

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: امنیت بالا و کوتاه بودن مسیر تردد، آسمان ایران را به منطقه ای جذاب برای تردد هواپیماهای خارجی تبدیل کرده و آن ها تمایل بسیاری برای استفاده از آسمان کشورمان را دارند.

لازم به ذکر است که طبق عرف بین المللی، هر هواپیما برای هر ۱۶۰ کیلومتر پرواز در آسمان کشورمان باید مبلغی حدود ۶۰ دلارپرداخت کند.

سیداحسن علوی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به افزایش بار ترافیکی پروازهای هوایی در آسمان ایران، گفت: در چند روز اخیر شاهد افزایش عبور هواپیماهای خارجی از آسمان ایران هستیم که دلیل عمده آن، تنش و درگیری میان هند و پاکستان و بسته شدن فضای آسمان دو کشور است.

درخواست ایرلاین های بین المللی برای عبور از آسمان ایران به دلیل تنش هند و پاکستان

نماینده مردم سنندج و دیواندره در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پس از درگیری های اخیر هند و پاکستان و انهدام جنگنده هندی توسط ارتش پاکستان، بسیاری از ایرلاین ها و شرکت های هواپیمایی بین المللی و منطقه ای، درخواست خود را به سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی برای تردد از آسمان ایران ارائه کردند و در شرایط کنونی بخش قابل توجهی از پروازها از مسیر آسمان کشورمان عبور می کنند.

آسمان امن ایران؛ مأمن ایرلاین های خارجی

وی تصریح کرد: تحولات منطقه ای در چند سال اخیر نشان داده که آسمان ایران، منطقه ای امن برای عبور هواپیماهای خارجی است، به طوری که اخیرا با تحولات منطقه ای و تنش میان قطر و کشورهای عربی، آسمان این کشورها برای تردد هواپیماها از مبدأ یا مقصد قطر محدود شد، حال آسمان ایران تنها منطقه ای بود که اجازه عبور هواپیماهای قطری را صادر کرد.

در هفته اخیر نیز با افزایش تنش میان پاکستان و هند بار دیگر جمهوری اسلامی، فضا را برای تردد هواپیماهای خارجی باز کرد و در شرایط کنونی ترافیک آسمان کشورمان به واسطه عبور هواپیماهایی از مقصد و مبدأ هند و پاکستان افزایش یافته است

علوی ادامه داد: در هفته اخیر نیز با افزایش تنش میان پاکستان و هند بار دیگر جمهوری اسلامی، فضا را برای تردد هواپیماهای خارجی باز کرد و در شرایط کنونی ترافیک آسمان کشورمان به واسطه عبور هواپیماهایی از مقصد و مبدأ هند و پاکستان افزایش یافته است.

امنیت و اقتدار؛ علت حضور گسترده هواپیماهای خارجی در آسمان ایران

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: افزایش حضور هواپیماهای خارجی در آسمان ایران، علاوه بر نمایش امنیت و اقتدار جمهوری اسلامی، می تواند به منابع بزرگی جهت کسب درآمد برای کشورمان تبدیل شود. از این رو سازمان هواپیمایی باید به سرعت از فرصت ایجاد شده برای انعقاد قرارداد با کشورها و ایرلاین ها و کسب درآمد از محل تردد هواپیماهای خارجی از آسمان ایران اقدام کند.

درآمد بالای جمهوری اسلامی از محل تردد هواپیماهای خارجی

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: امنیت بالا و کوتاه بودن مسیر تردد، آسمان ایران را به منطقه ای جذاب برای تردد هواپیماهای خارجی تبدیل کرده و آن ها تمایل بسیاری برای استفاده از آسمان کشورمان را دارند.

لازم به ذکر است که طبق عرف بین المللی، هر هواپیما برای هر ۱۶۰ کیلومتر پرواز در آسمان کشورمان باید مبلغی حدود ۶۰ دلارپرداخت کند.