تاریخ: 14:02 :: 2021/12/04
ایران زیبا؛ یک روز پاییزی در  روستای زیبا و بکر «افجه» در نزدیکی پایتخت

«افجه روستایی ییلاقی و خوش آب‌وهوا در دامنه دو قله بلند و مرتفع "ریزان و آتشکوه" در منطقه کوهستانی و سردسیر  لواسانات تهران قرار دارد.

«افجه روستایی ییلاقی و خوش آب‌وهوا در دامنه دو قله بلند و مرتفع “ریزان و آتشکوه” در منطقه کوهستانی و سردسیر  لواسانات تهران قرار دارد.

روستای افجه به دیلمی اوجه نامیده می‌شود. در گذشته به‌علت وجود رودها، آبشارها و جویبارهایی که در کوچه‌های افجه روان است، به روستای افجه، آبچه می‌گفتند. این اسم به مرور زمان تغییر کرد و شاید دلیل آن لهجه ساکنان بومی این روستا باشد که به مانند لهجه مازندرانی صحبت می‌کنند. این روستا هم متاسفانه مثل بیشتر نقاط دیگر طبیعی ایران در دهه گذشته بسیار دستخوش تخریب و ساخت و ساز شده و بسیاری از باغات قدمت دار جای خودشان را به خانه های گرانقیمت دادند.

 • ایران زیباست؛ پاییز روستای «افجه»
 • ایران زیباست؛ پاییز روستای «افجه»
 • ایران زیباست؛ پاییز روستای «افجه»ایران زیباست؛ پاییز روستای «افجه»
 • ایران زیباست؛ پاییز روستای «افجه»
 • ایران زیباست؛ پاییز روستای «افجه»
 • ایران زیباست؛ پاییز روستای «افجه»
 • ایران زیباست؛ پاییز روستای «افجه»
 • ایران زیباست؛ پاییز روستای «افجه»
 • ایران زیباست؛ پاییز روستای «افجه»
 • ایران زیباست؛ پاییز روستای «افجه»
 • ایران زیباست؛ پاییز روستای «افجه»
 • ایران زیباست؛ پاییز روستای «افجه»
 • ایران زیباست؛ پاییز روستای «افجه»
 • ایران زیباست؛ پاییز روستای «افجه»
 • ایران زیباست؛ پاییز روستای «افجه»
 • ایران زیباست؛ پاییز روستای «افجه»
 • ایران زیباست؛ پاییز روستای «افجه»
 • ایران زیباست؛ پاییز روستای «افجه»
 • منبع: ایسنا