تاریخ: 14:24 :: 2021/11/09
فتوای صریح آیت‌الله سیستانی درباره کالاهای اسرائیلی

آیت‌الله سیستانی مرجع شیعیان فتوای صریحی را در رابطه با کالاهای اسرائیلی صادر کرد.

آیت‌الله سیستانی مرجع شیعیان فتوای صریحی را در رابطه با کالاهای اسرائیلی صادر کرد.

رسانه‌های عراقی به نقل از دفتر مرجع جهان تشیع خبر دادند: هر نوع تجارت با کالاها و تولیدات اسرائیلی یا حامی رژیم صهیونیستی حرام است.در پاسخ به استفتای صورت‌گرفته در مورد نحوه تعامل تجاری با این نوع کالاها و مجاز بودن داد و ستد با مراکز یا فروشگاه‌‌هایی که برخی از سود خود را به حمایت از اسرائیل اختصاص می‌دهند تأکید شده است: تعامل و داد و ستد با تولیدات اسرائیلی و تولیدات شرکت‌‌هایی که به‌صورت مؤکد ثابت می‌شود از اسرائیل حمایت مؤثری دارند، جایز نیست.

 

منبع: تسنیم