گروه: . / استانها
تاریخ: 17:30 :: 2021/11/08
توسعه کشت قراردادی محصولات کشاورزی از اولویت های وزارت جهاد کشاورزی

علیرضا مهاجر در حاشیه بازدید از کارخانجات پنبه پاک کنی در خراسان شمالی اظهار داشت: کشت قراردادی پنبه از دیرباز در برخی از مناطق کشور در حال انجام بود و به دنبال آن هستیم تا کشت قراردادی این گونه از محصولات را افزایش دهیم.

معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی گفت: در حال حاضر یکی از اولویت های این وزارتخانه توسعه کشت قراردادی محصولات کشاورزی در کشور است.

علیرضا مهاجر در حاشیه بازدید از کارخانجات پنبه پاک کنی در خراسان شمالی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: کشت قراردادی پنبه از دیرباز در برخی از مناطق کشور در حال انجام بود و به دنبال آن هستیم تا کشت قراردادی این گونه از محصولات را افزایش دهیم.

وی افزود: یکی از برنامه های این وزارتخانه برای توسعه کشت قراردادی در کشور آن است که تولید محصول گندم را نیز وارد این عرصه کند.

مهاجر ادامه داد: البته استان های خراسان از گذشته در ارتباط با کشت قراردادی محصولات ورود پیدا کرده بطوریکه کارخانجات قند این سه استان تولید و خرید چغندر قند را به صورت قراردادی خریداری می کردند.

وی بیان کرد: منظور از کشت قراردادی این است شخصی که محصولی را تولید می کند باید بداند که چه کسی محصول وی را خریداری می کند و شخص خریدار باید به کشاورز سرویس دهد.

معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی گفت: این پشتیبانی ها شامل اعطای بذر، سم، کود و ارائه مساعده و آموزش های ترویجی و انتقال تکنولوژی به کشاورز است که در نهایت منجر به خرید محصول می شود.

این سبب می شود تا نهاده کشاورز به موقع تامین شود و عملکرد در واحد سطح افزایش یابد و زارع نیز هیچ گونه دغدغه ای برای خرید محصول نخواهد داشت.

 

منبع: ایسنا