تاریخ: 9:57 :: 2021/10/27
امروز؛ تهران کانون رایزنی همسایگان افغانستان

دومین اجلاس کشور‌های همسایه افغانستان امروز (چهارشنبه) به میزبانی تهران، در سطح وزرای خارجه و با سخنرانی آقای سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور افتتاح می‌شود.

دومین اجلاس کشور‌های همسایه افغانستان امروز (چهارشنبه) به میزبانی تهران، در سطح وزرای خارجه و با سخنرانی آقای سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور افتتاح می‌شود.

ایران، چین، پاکستان، ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان کشور‌های همسایه افغانستان هستند. روسیه در دور اول این اجلاس که به میزبانی پاکستان برگزار شد، درخواست حضورش را مطرح کرد که اعضا با آن موافقت کردند. گفته شده وزرای خارجه چین و روسیه به صورت مجازی در این اجلاس حضور خواهند داشت.

به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه؛ درخواست‌هایی از گروه‌های افغانستانی و دیگر کشور‌ها برای حضور در این اجلاس مطرح شده که در جلسه امروز بررسی خواهد شد و برای دوره‌های بعدی این اجلاس در دستور کار خواهد بود.

در اجلاس امروز پیام دبیرکل سازمان ملل قرائت می‌شود. ده‌ها خبرنگار داخلی و خارجی نیز این اجلاس را پوشش خواهند داد.