معاون پارلمانی
گروه: سیاسی
تاریخ: ۱۵:۲۸ :: ۱۳۹۷/۰۷/۲۴
واکنش معاون پارلمانی «افشانی» به اظهارات «عارف»

معاون پارلمانی شهرداری تهران گفت: نمایندگان تهران بر این عقیده بودند که اساسا طرح منع به کارگیری، شامل حال آقای افشانی نمی شود و از من هم خواستند تا درباره این موضوع حساسیتی نشان ندهم.

داریوش قنبری معاون پارلمانی شهرداری تهرانبا اشاره به اظهارات عارف در «مجمع امید» که عملکرد نماینده شهرداری در مجلس درباره طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را ضعیف توصیف کرد، اظهار داشت: من به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اعلام کردم که شهردار باید هم ردیف وزرا، از طرح منع به کارگیری بازنشستگان مستثنی شود اما آن ها گفتند که چون حذف بندهای «ج» و «د» مد نظر است، این مساله(اشاره به اعمال هم ترازی میان شهردار با وزرا) نشدنی است.

وی افزود: من به نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی اعلام کردم تا برای معافیت شهردار تهران از طرح منع به کارگیری بازنشستگان چاره ای بیندیشند اما آن ها از ابتدا احساسشان این بود که این طرح شامل شهرداری ها نمی شود.

قنبری تصریح کرد: همچنین نمایندگان تهران بر این عقیده بودند که اساسا این طرح شامل حال آقای افشانی نمی شود و از من نیز خواستند تا درباره این موضوع حساسیتی نشان ندهم.

وی اظهار داشت: از طرف دیگر، طبق آیین نامه داخلی مجلس، من به عنوان نماینده شهرداری، حق اظهار نظر در صحن علنی مجلس را نداشتم؛ برای همین نتوانستم موضع شهرداری پیرامون این طرح را به طور مشخص بیان کنم.

گفتنی است؛ محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید روز یکشنبه هفته جاری، در جلسه «مجمع امید» ضمن دفاع از ابقای افشانی در شهرداری تهران اظهار داشت: فرض ما ماندگاری آقای افشانی است اما نماینده شهرداری در مجلس در این باره ضعیف عمل کرد و می‌توانست در زمان بررسی این طرح، اعلام کند که شهردار تهران قانون خاصی دارد و همتراز با وزراست.