گروه: فیلم
تاریخ: 16:17 :: 2021/10/07
تمام ماجرای ایران و آذربایحان چیست؟

کانال تلگرامی ویرگول مدیا نوشت: چالش در همسایگی؛ تمام ماجرای ایران و آذربایحان چیست؟