تاریخ: 15:19 :: 2021/09/26
اقتصادبورس حسین قربان‌زاده، رییس سازمان خصوصی‌سازی شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی حسین قربان زاده را به سمت معاون وزیر و رییس کل سازمان خصوصی سازی منصوب کرد.

سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی حسین قربان زاده را به سمت معاون وزیر و رییس کل سازمان خصوصی سازی منصوب کرد.

حسین قربان‌زاده، رییس سازمان خصوصی‌سازی شد