تاریخ: 11:50 :: 2021/09/14
زن ایرانی شهردار فرانکفورت شد

نرگس اسكندرى فعال سياسى ايرانى تبار با شكست ائتلاف سه حزب به عنوان شهردار فرانكفورت آلمان انتخاب شد.

به گزارش همشهری؛ نرگس اسكندرى فعال سياسى ايرانى تبار با شكست ائتلاف سه حزب به عنوان شهردار فرانكفورت آلمان انتخاب شد. او متولد ١٣٤٥ در تهران است. ٢٠ ساله بود كه به فرانكفورت رفت و عضو حزب سبز شد.