تاریخ: 10:38 :: 2021/09/13
فرار با قاشق از یک زندان چند صد میلیون دلاری؛ جستجوی اسرای فلسطینی چقدر برای اسرائیل هزینه دارد؟

اسرای فلسطینی که چند روز قبل از یک زندان فوق امنیتی اسرائیل گریختند، چند ده میلیون دلار هزینه روی دست این رژیم گذاشتند.

اسرای فلسطینی که چند روز قبل از یک زندان فوق امنیتی اسرائیل گریختند، چند ده میلیون دلار هزینه روی دست این رژیم گذاشتند.