گروه: . / دانشگاه
تاریخ: 10:20 :: 2021/09/13
دانشجویان ایرانی کدام کشورها را برای تحصیل انتخاب می‌کنند؟ / سهم ایران از دانشجوفرستی به دنیا

آمارها و گزارش‌های منتشر شده از دانشجوفرستی کشورهای مختلف ضمن نشان دادن تمایل دانشجوهای ایرانی برای تحصیل در هر کشور وضعیت ایران را در بازار جابجایی‌های بین‌المللی بیان می‌کند.

آمارها و گزارش‌های منتشر شده از دانشجوفرستی کشورهای مختلف ضمن نشان دادن تمایل دانشجوهای ایرانی برای تحصیل در هر کشور وضعیت ایران را در بازار جابجایی‌های بین‌المللی بیان می‌کند.