تاریخ: 13:06 :: 2021/09/11
روانشناسی کودک؛ تکه گمشده پازل انیمیشن‌ها

 یکی از عوامل کلیدی مهجور در ساخت انیمیشن، داشتن اطلاعات کافی درباره روانشناسی کودک است. کودک در سنین مختلف رشد خود دارای ویژگی‌های خاص روانی مخصوص به همان دوره است.

امروزه کارتون دیگر تنها نقش سرگرمی ندارد و شاید عنوان سرگرمی همانند چهار چرخی باشد برای رساندن سرنشین‌ها به مقصد! بسیاری از سازندگان انیمیشن …