گروه: . / اجتماعی
تاریخ: 17:18 :: 2021/09/09
خشونت خانگی در صدر آمار اورژانس اجتماعی

رئیس اورژانس اجتماعی کشور تاکید کرد که خشونت خانگی، مسائل بین زن و شوهر و به طور کلی حوزه آسیب‌های مربوط به خانواده جدی ترین و اساسی ترین موضوعاتی است که در صدر آمار اورژانس اجتماعی قرار دارد.

رئیس اورژانس اجتماعی کشور تاکید کرد که خشونت خانگی، مسائل بین زن و شوهر و به طور کلی حوزه آسیب‌های مربوط به خانواده جدی ترین و اساسی ترین موضوعاتی است که در صدر آمار اورژانس اجتماعی قرار دارد.

محمود علیگو امروز در نشستی با سازمان‌های مردم نهاد حوزه زنان و خانواده که در دفتر معاونت امور زنان و خانواده برگزار شد، اظهار کرد: یکی از مسایل جدی دختران فرار از منزل است که ما از آن به عنوان سومین آیتم آسیب زنان و دختران یاد می‌کنیم. معاونت امور زنان می‌تواند آموزش‌های عمومی در جامعه را با همکاری رسانه‌های کشور انجام دهد و حتی از ظرفیت شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز می‌توان در این راستا استفاده کرد.

رئیس اورژانس اجتماعی ادامه داد: تاکنون موضوع خشونت خانگی متوجه فرد خشونت دیده بود اما با توجه به نکاتی که در مجلس طی یک سال گذشته بررسی شد و با توجه به سخن مقام معظم رهبری که گفتند خانه باید برای زندگی زن امن باشد؛ طرحی را تدوین و موضوع را به سمت مرتکب خشونت چرخاندیم که اگر مورد حمایت قرار گیرد نتایج خوبی خواهد داشت.

وی همچنین با اشاره به فرزندپروری که از مسائل جدی نیازمند آموزش به خانواده‌ها است گفت: زن و شوهرها رابطه با یکدیگر را بلد نیستند و در پاندمی کووید ۱۹ درگیری های کلامی و روانی خانواده‌ها که تا پیش از پاندمی در رتبه پنجم و ششم بود به رتبه اول مسائل اورژانس اجتماعی تبدیل شد.

علیگو تصریح کرد: پدران و مادران به آموزش‌های ارتباطی ساده نیاز دارند چراکه خانواده‌ها فقط آموخته اند کار کنند و چگونه کنار هم زندگی کردن را نیاموخته‌اند. از سوی دیگر کودک آزاری از حوزه جسمی و جنسی به فضای روانی و عاطفی منتقل شده است و بچه‌ها تکیه گاه خانوادگی درون خانواده را از دست داده‌اند.

وی تاکید کرد: بخشی از این مساله به مداخلات روانشناختی و بخش اساسی آن نیازمند ساخت های اجتماعی و الگوهای ساخت اجتماعی است.