گروه: . / اقتصادی
تاریخ: 15:02 :: 2021/09/08
صورتحساب سهام عدالت تا امروز ۱۷ شهریور ۱۴۰۰

ارزش سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت به دلیل روند ریزشی بازار سهام افت کرد.

ارزش سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت به دلیل روند ریزشی بازار سهام افت کرد.

 ارزش سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت به دلیل روند ریزشی بازار سرمایه افت کرد و به ۱۲ میلیون و ۳۶۶ هزار تومان رسید.

همچنین ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت هم به هفت میلیون و ۴۲۰ هزار تومان رسید و ارزش ۳۰ درسد سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت هم به سه میلیون و ۷۱۰ هزار تومان رسید.

صورتحساب سهام عدالت تا امروز ۱۷ شهریور ۱۴۰۰