تاریخ: 12:19 :: 2021/09/05
مقاومت پنجشیر افغانستان: ۶۰۰ کشته و ۱۰۰۰ اسیر طالبان

یک منبع طالبان در گفتگو با الجزیره به کندی پیشروی در استان پنجشیر اعتراف کرده و دلیل آن را مین گذاری هایی دانسته که در مسیر پیشروی طالبان انجام شده است.

یک منبع طالبان در گفتگو با الجزیره به کندی پیشروی در استان پنجشیر اعتراف کرده و دلیل آن را مین گذاری هایی دانسته که در مسیر پیشروی طالبان انجام شده است.

نیروهای مقاومت در استان پنجشیر افغانستان مدعی شدند در جریان درگیری های دیروز در این ایالت با نیروی طالیان دستکم ۶۰۰ نیروی طالبان کشته و بیش از ۱۰۰۰ نفر از آنها اسیر و یا تسلیم شده اند.

نبرد در استان پنجشیر افغانستان که آخرین استانی است که هنوز به تصرف نیروهای طالبان درنیامده همچنان ادامه دارد و نیروهای مقاومت پنجشیر مدعی اند در جریان نبرد تلفات سنگینی را به نیروهای طالبان تحمیل کرده اند.

این ادعا در حالی است که نیروهای طالبان نیز مدعی پیشروی در ایالت پنجشیر و برتری در جبهه نبرد را دارند.

دیروز “فهیم دشتی” سخنگوی نیروهای مقاومت پنجشیر در توییتی نوشت:” از صبح تاکنون حدود ۶۰۰ تروریست طالبان در ولسوالی های مختلف پنجشیر منهدم شده اند. بیش از ۱۰۰۰ شبه نظامی طالبان نیز اسیر شده یا خود را تسلیم کرده اند.”

با این حال “بلال کریمی” سخنگوی طالبان نیز مدعی شده که شهرستان های “خنج” و “اونابه” در ایالت پنجشیر به تصرف طالبان درآمده و طالبان توانسته کنترل چهار شهرستان از هفت شهرستان ایالت پنجشیر را به دست گیرد.او در توئیتی در این باره نوشت: “مجاهدین (شبه نظامیان طالبان) به سمت مرکز (استان پنجشیر) پیش می روند.”

یک منبع طالبان نیز به شبکه خبری الجزیره گفت که جنگ در استان پنجشیر همچنان ادامه دارد اما با مین گذاری هایی که در مسیر پیشروی به مرکز استان انجام شده، پیشروی نیروهای طالبان کند شده است.

همزمان “احمد مسعود” فرمانده نیروهای مقاومت ضدطالبان در استان پنجشیر افغانستان در توییتی نوشت به نام ” خدا، عدالت و آزادی” از مقاومت بر ضدطالبان هرگز دست نخواهد کشید.

احمد مسعود – که فرزند شهید “احمد شاه مسعود” فرمانده افسانه ای دره پنجشیر افغانستان است – افزود که مقاومت در پنجشیر و اعتراضات زنان در افغانستان نشان می دهد که افغان ها هرگز در دفاع از حقوق مشروع خود تسلیم نمی شوند.

او در یک پست فیسبوکی نوشت: “شکست تنها زمانی اتفاق می افتد که از مبارزه برای حقوق مشروع خود دست کشیده و خسته شویم.”

طالبان از زمان آغاز مقاومت مسلحانه مقاومت پنجشیر،اینترنت ، برق این استان را قطع و بسیاری از کمک های بشردوستانه به این استان را متوقف کرده است. احمد مسعود از سازمان ملل متحد خواسته است تا طالبان را تحت فشار قرار دهد تا اجازه کمک های بشردوستانه به این استان داده شود.

“احمد مسعود” فرمانده مقاومت بر ضد طالبان در استان پنجشیر

مقاومت پنجشیر افغانستان: 600 کشته و 1000 اسیر طالبان

نبرد بر سر کنترل استان پنجشیر که از چند روز پیش آغاز شده از جمعه شب شدت گرفت و گزارش هایی مبنی بر احتمال سقوط قریب الوقوع پنجشیر منتشر شد، اما نیروهای مقاومت پنجشیر چنین ادعاهایی را رد کردند.

استان پنجشیر سی و چهارمین و آخرین استان افغانستان است که هنوز به تصرف نیروهای طالبان درنیامده است.