تاریخ: 15:18 :: 2021/08/10
چین در جنگ بین طالبان و حکومت افغانستان طرف کیست؟

همکاری احتمالی قریب‌الوقوع طالبان با چین درحالی از سوی رسانه‌های مطرح جهان مطرح می‌شود که پیش از این اکثر رسانه‌ها و کارشناسان معتقد بودند، روی کار آمدن طالبان فصل جدیدی از منازعات را بین افغانستان و چین بوجود خواهد آورد.

همکاری احتمالی قریب‌الوقوع طالبان با چین درحالی از سوی رسانه‌های مطرح جهان مطرح می‌شود که پیش از این اکثر رسانه‌ها و کارشناسان معتقد بودند، روی کار آمدن طالبان فصل جدیدی از منازعات را بین افغانستان و چین بوجود خواهد آورد.