تاریخ: 14:18 :: 2021/07/27
عکس/ تغییر چهره واقعی در المپیک

تصویری دیدنی از مشت بوکسور تیم جمهوری دومینیکن به نماینده کشور ازبکستان.

تصویری دیدنی از مشت بوکسور تیم جمهوری دومینیکن به نماینده کشور ازبکستان.