تاریخ: 16:33 :: 2021/07/19
محمد گلریز: مافیای موسیقی عامل گسترش ابتذال است

خواننده سرود‌های انقلابی «مافیای موسیقی» را از عوامل گسترش ترانه‌های مبتذل و سخیف دانست.

خواننده سرود‌های انقلابی «مافیای موسیقی» را از عوامل گسترش ترانه‌های مبتذل و سخیف دانست.

محمد گلریز، گفت: ما امروز درگیر جنگ فرهنگی هستیم. دشمن با ابزار‌های فرهنگی و هنری به ما می‌تازد. شما ببینید دشمنان این مرزوبوم چقدر پول خرج می‌کنند تا از طریق موسیقی برای جوانان ما انحرافات فکری ایجاد کنند. به همین دلیل هم جوانان ما به فرهنگ فاخر نیازمندند؛ از طریق آثار هنری باید فرهنگ حماسه، ایثارگری، فداکاری و از خودگذشتگی بین جوانان ترویج شود. اما متأسفانه به‌جای توجه به آثاری با این درونمایه، شاهد تولید و انتشار موسیقی‌های سطح پایین و بی‌محتوا هستیم.