تاریخ: ۱۶:۱۱ :: ۱۴۰۰/۰۲/۰۴
طول دوره بیماری “کرونای انگلیسی” چند روز است؟

یک متخصص بیماریهای عفونی طول دوره بیماری کرونای انگلیسی را 10 تا 14 روز اعلام کرد.

یک متخصص بیماریهای عفونی طول دوره بیماری کرونای انگلیسی را ۱۰ تا ۱۴ روز اعلام کرد.

دکتر سیاوش وزیریدر خصوص طول مدت بیماری کرونای انگلیسی گفت: این بیماری هم مانند بیماری کرونای معمولی(چینی) حدود ۱۰ تا ۱۴ روز بعد از بروز علائم به طول می انجامد.

این متخصص بیماری های عفونی اظهار کرد: بطور معمول بعد از یک دوره کمون دو تا ۱۴ روزه علائم بیماری کرونا بروز پیدا می کند و پس از بروز علائم دوره ۱۰ تا ۱۴ روزه بیماری شروع می شود.

وی افزود: در این نوع کرونا هم مانند کرونای قبلی شدت علائم بطور معمول هفت تا ۱۰ روز بعد از شروع علائم خود را نشان می دهد.

وی خاطرنشان کرد: در برخی افراد هم این امکان هست که ظرف مدت دو تا سه روز بعد از شروع علائم، شدت بیماری به اوج خود رسیده و درگیری ریوی ایجاد شود، اما بطور معمول شدت علائم یک هفته تا ۱۰ بعد از شروع علائم بیشتر است.

وزیری یادآور شد: افرادی که با ابتلا به کرونای انگلیسی ظرف مدت کوتاهی دچار علائم شدید بیماری شده و حالشان وخیم می شود، بطور معمول یا دارای بیماری زمینه ای بوده و یا نقص ایمنی دارند و بروز این موارد در افراد سالم کمتر دیده می شود.

این متخصص بیماریهای عفونی خاطرنشان کرد: افراد بعد از بهبود علائم ممکن است دچار عوارض ناشی از بیماری شوند، اما بطور معمول طول دوره بیماری کرونای انگلیسی حدود دو هفته است و پس از این ماندگاری علائم بیشتر به عوارض ناشی از بیماری مربوط می شود.