تاریخ: 2:18 :: 2018/09/03
موافقت کی‌روش با خداحافظی مهاجم تیم ملی

سرمربی تیم ملی با خداحافظی مهاجم سابق تیم ملی موافقت کرده است.

به گزارش خبرنگار گروه ورزشی، لیست اولیه کی‌روش، برای اردوی تیم ملی اعلام شد اما نکته جالب توجه این لیست دعوت از سردار آزمون و غیبت رضا قوچان‌نژاد است.

آزمون و قوچان‌نژاد دو بازیکنی بودند که بعد از جام‌جهانی از تیم ملی خداحافظی کردند اما سرمربی تیم ملی با دعوت از آزمون مخالفتش را با تصمیم این بازیکن اعلام کرد و در طرف مقابل با عدم دعوت از قوچان‌نژاد، نشان می‌دهد که سرمربی تیم ملی با خداحافظی این بازیکن موافقت کرده است.