تاریخ: ۱۳:۱۱ :: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
پخش تمرینات ورزشی در مدرسه تلویزیونی ایران

از امروز برنامه "مدرسه ی تلویزیون ایران" برای اولین بار شروع به پخش تمرینات ورزش برای دانش اموزان و والدین انها در حوالی ساعت 12 در تلویزیون نمود.

از امروز برنامه “مدرسه ی تلویزیون ایران” برای اولین بار شروع به پخش تمرینات ورزش برای دانش اموزان و والدین انها در حوالی ساعت ۱۲ در تلویزیون نمود. پس در این اوضاع کرونا ای هم ورزش کنید و در خانه بمانید.