تاریخ: ۱۵:۱۵ :: ۱۳۹۸/۱۲/۱۷
۱۰ نکته درباره قتل عام وحشیانه مسلمانان مظلوم هند

ناراندرا مودی قبل از نخست وزیری، مدت ۱۳ سال سر وزیر ایالت «گُجرات» هند بود. او در دوران حاکمیت بر گُجرات نیز علیه مسلمانان دست به جنایات فراوانی زد تا آنجا که به «قاتل مسلمانان“ معروف شد .

شواهد بسیاری حکایت از آن دارند که قتل عام وحشیانه مسلمانان مظلوم هند یک حرکت از قبل طراحی شده است که با حمایت دولت کنونی هند صورت می پذیرد. دولت هند اگرچه در انجام این جنایت از تعصبات کور و نژادپرستانه هندوهای افراطی استفاده می‌کند ولی شواهد موجود نشان می‌دهد که ماجرا از نقطه دیگری مدیریت می‌شود. موارد زیر شواهد غیر قابل انکاری در این زمینه است:

۱ــ  «نارندرا مودی» نخست وزیر کنونی هند از رهبران حزب “ بهارتیهَ جنَتا پارٹی ــ  بی‌جِی‌پی ــBJP“ است. این حزب هندو به افراطی گری و نژادپرستی، مخصوصاً به دشمنی وکینه توزی علیه مسلمانان شهرت دارد.

۲ــ ناراندرا مودی قبل از نخست وزیری، مدت ۱۳ سال ( ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۳۹) سروزیر ایالت «گُجرات» هند بود. او در دوران حاکمیت بر گُجرات نیز علیه مسلمانان دست به جنایات فراوانی زد تا آنجا که به «قاتل مسلمانان“ معروف شد .

۳ــ  مردم هند این شاخه از هندوهای افراطی را که حزب بی‌جی‌پی برآمده از آن است قاتل مهاتما گاندی می دانند و این حزب نیز برای رد این اتهام اصرار چندانی ندارد!

۴ــ نارندرا مودی، هنگامی که سروزیر ایالت گُجرات بود روابط بسیار نزدیکی با رژیم صهیونیستی داشت و این روابط غیر عادی با اعتراض برخی دیگر از احزاب هندو نیز روبرو شده بود.

۵ ــ  دولت کنونی هند بعد از آن که قدرت را در دست گرفت، آشکارا دست به اقداماتی علیه مسلمانان این کشور زد. دولت ناراندا، کینه‌توزی علیه مسلمانان را از کشمیر شروع کرد و با دست‌اندازی به قانون اساسی ماده ۳۷۰ قانون اساسی را که به کشمیر خودمختاری داده بود لغو کرد و پلیس و ارتش را به ضرب و شتم شدید و قتل مسلمانان کشمیر کشاند.

۶ــ دولت کنونی هند با اعمال نفوذ، رای صادر شده درباره مسجد بابری را به نفع هندوها و علیه مسلمانان تغییر داد.

ــ دولت نارندرا قانونی را وضع کرده بود که بر اساس آن تمامی کسانی که بعد سال ۱۹۸۸ مهاجرت کرده اند باید احراز هویت شوند. اجرای این قانون با دشواری هائی روبرو بود از این روی انجام آن را برای همگان غیر از مسلمانان لغو کردند!

۸ ــ قتل عام اخیر مسلمانان بعد از سفر ترامپ به هندوستان شدت گرفت تا آنجا که می توان گفت  شکل جدید آن بعد از سفر ترامپ آغاز شد!

۹ ــ روابط بسیار نزدیک دولت هند با آمریکا و رژیم صهیونیستی را  که در دولت های قبل بی سابقه بوده است نمی توان در جنایات وحشیانه و  بی‌شرمانه اخیر علیه مسلمانان مظلوم بی ارتباط دانست.

۱۰ ــ اکنون با توجه به شواهد و اسناد یاد شده چگونه می توان  جنایات وحشیانه این روزهای دولت نژادپرست نارندرا در هند را  بیرون از توطئه آمریکا و متحدانش در فلسطین، لبنان، یمن، سوریه، عراق و … به ارزیابی نشست؟! آمریکا و اسرائیل همه ویژگی های مورد نیاز خود برای مقابله با اسلام و مسلمانان را در دولت نژاد پرست نارندرا مودی یافته‌اند!

اکنون این وظیفه تمامی دولتهای اسلامی است که فارغ از هرگونه اختلاف با فشار بر دولت هند مانع ادامه این جنایت شوند.