تاریخ: ۱۱:۱۱ :: ۱۳۹۸/۰۴/۲۲
این هشت اسم خدا را قبل از دعاهایتان بگویید تا اجابت شوید

برای برآورده شدن حاجات گفتن هشت اسم خدا قبل از دعا بسیار تاثیر دارد در ادامه بخوانید

برای برآورده شدن حاجات گفتن هشت اسم خدا قبل از دعا بسیار تاثیر دارد از جمله هشت اسم خدا یا دائِمُ,یا حَیُّ, یا وتْرُ, یا فردُ, یا اَحدُ, یا قَویُّ, یاقَدیمُ,  یا قاد می باشد که اگر قبل از دعا این نام ها را بگویید حاجتتان برآورده می شود هرگاه اسن الله گفته می شود همانند آن است که نام همه اسما حسنی گفته شده است حضرت علی فرموده اند که هرکس ۱۰۰ ایه از ایات قران را از هر جا که باشد قرائت کند و بعد از ان ۷ بار یا الله بگوید بسیار موثر می باشد.

رسول خدا فرمود برای خدا هشت اسم است که در ساق عرش و قلب خورشید و در بهشت و درخت طوبی نوشته شده هرکس قبل از دعا بگوید مستجاب می شود و آن هشت اسم این است: یا دائِمُ,یا حَیُّ, یا وتْرُ, یا فردُ, یا اَحدُ, یا قَویُّ, یاقَدیمُ,  یا قاد همچنین:

اسم مبارک <الله> ۹۸۰ بار درقرآن کریم امده است که همه صفات جلال و جمال و کمال در این اسم جمع شده است و اختصاص به ذات مقدسه الهی دارد.

پس هر گاه <الله> گفته شود گویا همه اسما حسنی گفته شده است.

حضرت علی(ع) میفرماید: هرکس ۱۰۰ ایه از ایات قران را از هر جا که باشد قرائت کند وبعد از ان هفت بار یا الله بگوید ،اگر بر سنگی دعا کند هر اینه خداوند تبارک وتعالی ان را بشکافد.