1. نوشته هایی با برچسب یونس

ماجرای روییدن کدو برای حضرت یونس به اذن الهی و خواص بیشمار آن

خداوند با رویش کدو علاوه بر درمان جسم یونس (ع)، روح و اخلاق وی را نیز طبابت کرد.

2021/09/15
تبلیغات
تبلیغ
gardeshgar
تبلیغ 3