1. نوشته هایی با برچسب یوزی کهن
مرد پشت‌پرده روابط اسرائیل‎واعراب کیست؟

یوزی کوهن رییس موساد مرد پشت صحنه دیپلماسی اسرائیل با کشورهای مسلمان بوده است. این سایت می‌نویسد: “کوهن در حال مذاکره با رهبران پایتخت‌های عربی منطقه‌ای بوده و خواستار تقویت همکاری‌های اطلاعاتی میان اسرائیل با دولت‌هایی است که با اسرائیل روابط دیپلماتیک ندارند.

تبلیغات
تبلیغ
gardeshgar
تبلیغ 3