1. نوشته هایی با برچسب یرزیل
پوپولیست‎های تندرو برمی‌گردند| پیروزی نسخه برزیلی ترامپ در برزیل
"ژایر بولسونارو" کیست و چگونه فکر می‎کند؟+تصاویر

پیروزی نامزد راست افراطی در انتخابات برزیل شکاف و فضای دو قطبی در جامعه را تشدید خواهد کرد / رویترز: شکاف در میان زنان در انتخابات برزیل؛ زنان برزیلی درباره بولسونارو چه فکر می‌کنند؟ / کریستین ساینس مانیتور: طرفداران بولسونارو تشنه یک قهرمان بودند / الجزیره: بولسونارو دشمن چپ‌هاست و از آنان تحت عنوان “تبهکاران سرخ” یاد می‌کند/ بولسونارو “دوترته” برزیل است هر دو رگه‌های فاشیستی دارند

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
yektanet